RSS của Kienthuduhoc.com

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS của Kienthuduhoc.com cung cấp

Tiêu đề Copy Link de doc RSS  
Trang chủ http://www.kienthucduhoc.com/rss/trangchu.rss
Thông tin du học http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/20/Thông tin du học.rss
Cẩm nang du học http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/26/Cẩm nang du học.rss
Nhịp cầu du học http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/29/Nhịp cầu du học.rss
Hội thảo du học http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/41/Hội thảo du học.rss
Học bổng du học http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/42/Học bổng du học.rss
Tuyển sinh du học http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/43/Tuyển sinh du học.rss
Du học đó đây http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/123/Du học đó đây.rss
Danh bạ trường http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/128/Danh bạ trường.rss
Du học tại chỗ http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/130/Du học tại chỗ.rss
Du học hè http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/139/Du học hè.rss
Tin giáo dục http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/21/Tin giáo dục.rss
Tin giáo dục http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/28/Tin giáo dục.rss
Trung Tâm ngoại ngữ http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/91/Trung Tâm ngoại ngữ.rss
Tuyển sinh http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/133/Tuyển sinh.rss
Nhịp sống học đường http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/136/Nhịp sống học đường.rss
Du học Châu Á http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/22/Du học Châu Á.rss
Du học Singapore http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/51/Du học Singapore.rss
Du học Nhật Bản http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/105/Du học Nhật Bản.rss
Du học Malaysia http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/106/Du học Malaysia.rss
Du học Hàn Quốc http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/124/Du học Hàn Quốc.rss
Du học Trung Quốc http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/125/Du học Trung Quốc.rss
Du học Ấn Độ http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/126/Du học Ấn Độ.rss
Du học Châu Âu http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/23/Du học Châu Âu.rss
Du học Pháp http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/108/Du học Pháp.rss
Du học Anh http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/107/Du học Anh.rss
Du học Nga http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/113/Du học Nga.rss
Du học Hà Lan http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/114/Du học Hà Lan.rss
Du học Ý http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/109/Du học Ý.rss
Du học Đức http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/115/Du học Đức.rss
Du học Tây Ban Nha http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/116/Du học Tây Ban Nha.rss
Du học Thụy Sĩ http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/135/Du học Thụy Sĩ.rss
Du học Phần Lan http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/137/Du học Phần Lan.rss
Du học châu Úc - Phi http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/24/Du học châu Úc - Phi.rss
Du học Úc http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/70/Du học Úc.rss
Du học New Zealand http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/71/Du học New Zealand.rss
Du học Nam Phi http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/72/Du học Nam Phi.rss
Du học châu Mỹ http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/25/Du học châu Mỹ.rss
Du học Mỹ http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/110/Du học Mỹ.rss
Du học Canada http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/111/Du học Canada.rss
Du học Brazil http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/112/Du học Brazil.rss
Du học Mexico http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/138/Du học Mexico.rss
Dịch vụ du học http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/120/Dịch vụ du học.rss
Danh bạ công ty du học http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/89/Danh bạ công ty du học.rss
Chứng minh tài chính http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/122/Chứng minh tài chính.rss
Dịch thuật http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/121/Dịch thuật.rss
Định cư http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/127/Định cư.rss
Visa du lịch http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/129/Visa du lịch.rss
Học tiếng anh online http://www.kienthucduhoc.com/rss/dstt/131/Học tiếng anh online.rss

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Kienthuduhoc.com.

Kienthuduhoc.com có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.