banner top

Học viện giáo dục Carrick

Học viện giáo dục Carrick được thành lập năm 1987 tại Melbourne và với hướng phát triển giáo dục đúng đắn, cơ sở vật chất hiện đại trường đã thu hút hơn 8000 sinh viên từ các nơi trên Thế giới và hiện tại, trường có 4 cơ sở tại Sydney, Melbourne, Adelaide và Brisbane.

Học viện giáo dục Carrick

Carrick
Midtown Tower Level
4, 246 Bourke Street, Melbourne VIC 3000

Với các khoá đào tạo về tiếng Anh và các ngành nghề đang thiếu lao động, Carrick ngày càng thu hút sinh viên quốc tế. Đặc biệt sau khi kết thúc khoá cao đẳng hay đào tạo nghề tại Carrick, sinh viên có cơ hội tiếp tục học tập tại các trường đại học lớn tại Australia để lấy các văn bằng khác.Trường có mức học phí hợp lý, cơ sở vật chất kỹ thuật tốt, trang thiết bị hiện đại, và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm

 Chương trình đào tạo:
1. Tiếng Anh: Học phí: 190AUD/tuần. Có lớp sáng, Chiều, Tối.
 + Tiếng Anh tổng quát: Khai giảng thứ 2 hàng tuần

 + Tiếng Anh học thuật: Yêu cầu IELTS 5.0 và tương đương IELTS 5.5 sau khi hoàn thành
 Khai giảng: Tháng 1, 4, 6 và 9

+ Chứng chỉ tiếng Anh đầu tiên (FCE): Yêu cầu IELTS 5.0 hoặc tương đương
 Khai giảng: Tháng 1, 3 và 9.

+ Tiếng Anh trong đào tạo nghề (EVE): 12 tuần đối với IELTS 5.0 và 6 tuần với IELTS 5.5
 Khai giảng: Tháng 1, 4, 6 và 9.

+ Luyện thi IELTS: Chương trình dành cho sinh viên muốn đạt điềm IELTS từ 5.5 trở lên
 Khai giảng: Thứ Hai hàng tuần

+ Tiếng anh dự bị Trung học: Yêu cầu IELTS 4.5 hoặc tương đương
 Khai giảng: Thứ Hai hàng tuần.

+ Tiếng Anh cho Y tá: Yêu cầu IELTS 6.0 hoặc tương đương
 Khai giảng: Thứ Hai hàng tuần

2. Đào tạo nghề:

a) Các ngành học khai giảng tháng 1, 4, 6 và 9 

+ Kế toán:
Cao đẳng: học trong 30 tuần học phí là 8,500AUD
Cao đẳng nâng cao: Học trong 40 tuần học phí là 10,000AUD
 + Phúc lợi công cộng: Chương trình Cao đẳng kéo dài 80 tuần, học phí là 19,960AUD (chỉ học tại Adelaide)

+ Nghề tóc: 
Chứng chỉ II: Thời gian học 10 tuần, học phí 3,175AUD
Chứng chỉ III: Thời gian học 40 tuần, học phí 12,700AUD
Chứng chỉ IV: Thời gian học 20 tuần, học phí 6,350AUD
 Cao đẳng trong Quản lý Salon tóc: Thời gian học 30 tuần, học phí 9,750AUD

+ Nấu ăn: 
Chứng chỉ III nấu ăn: Thời gian học 50 tuần, học phí: 13,000AUD
Chứng chỉ IV nấu ăn: Thời gian học 60 tuần, học phí 16,250AUD (học tại Brisbane)
Cao đẳng ngành khách sạn: Thời gian học 50 tuần, học phí 10,625AUD
Cao đẳng nâng cao: Thời gian học 60 tuần, học phí 12,750AUD

+ Làm bánh 
Chứng chỉ III làm bánh: Thời gian học 40 tuần, học phí 13,000 (học tại Brisbane)
Chứng chỉ IV ngành khách sạn: Thời gian học 50 tuần, học phí 1,250AUD
Cao đằng ngành khách sạn: Thời gian học 50 tuần, học phí 10,625AUD
Cao đẳng nâng cao: Thời gian học 60 tuần, học phí 12,750AUD

b) Các ngành học khai giảng tháng 1, 2, 4, 6 và 9 

+ Quản trị và marketing: 
Chứng chỉ II kinh doanh: Thời gian học 10 tuần, học phí 1,250AUD
Chứng chỉ III kinh doanh: Thời gian học 20 tuần, học phí 2,500AUD
Chứng chỉ IV quản trị bán hàng: Học 20 tuần, học phí 2,500AUD (học tại Brisbane)
Chứng chỉ IV Marketing: Học 20 tuần, học phí 2,500AUD
Chứng chỉ IV quản trị chiến lược: Học 20 tuần, học phí 3,000AUD
Cao đẳng kinh doanh: Học 30 tuần, học phí 4,500AUD
Cao đẳng kinh doanh nâng cao: Học 30 tuần, học phí 4,500AUD
 Cao đẳng quản trị: Học 20 tuần, học phí 3,000AUD
Cao đẳng quản trị nâng cao: Học 20 tuần, học phí 3,000AUD
Cao đẳng Marketing: học 30 tuần, học phí 3,750AUD
Cao đẳng nâng cao Marketing: Học 30 tuần, học phí 3,750AUD

+ Tổ chức sự kiện: 
Cao đẳng tổ chức sự kiện: Học 40 tuần, học phí 6,000AUD

+ Nhà hàng khách sạn: 
 Chứng chỉ III: Học 30 tuần, học phí 3,750AUD
 Chứng chỉ IV: Học 50 tuần, học phí 6,250AUD
Cao đẳng: Học 50 tuần, học phí 16,625AUD
Cao đẳng nâng cao: Học 60 tuần, học phí 13,000AUD (học tại Brisbane)

+ Du lịch: 
Chứng chỉ II: Học 10 tuần, học phí 1,250AUD
Chứng chỉ III: Học 20 tuần, học phí 2,500AUD
Chứng chỉ IV: Học 40 tuần, học phí 5,000AUD
Cao đẳng: Học 50 tuần, học phí 6,250AUD
Cao đẳng nâng cao: Học 60 tuần, học phí 7,500AUD

3. Cử nhân: Ngành kế toán và quản trị nhà hàng khách sạn.
Thời gian học: 2 năm
Học phí: 27,930AUD
 
Những trường Đại học liên kết: 
1) Australian Catholic University
2) Griffith University
3) Holmesglen TAFE
4) La Trobe University
5) University of new England
6) University of South Australia
7) University of Tasmania
7) Victoria University
  • 1
kienthucduhoc Located at 382F1 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.đánh giá bởi 9558 bạn đọc. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)
Khách sạn 3 sao tại Nha Trang