banner top

Học bổng Australia Endeavour Executive Awards 2011 - học bổng Úc

Tổng trị giá học bổng tối đa là 18.500 AUD bao gồm phụ cấp đi lại 4.500 AUD, phụ cấp thiết lập cuộc sống ban đầu 4.000 AUD và sinh hoạt phí hằng tháng 2.500 AUD một tháng (tối đa lên đến 4 tháng tính theo thời gian thực).

Học bổng Australia Endeavour Executive Awards 2011 - học bổng Úc

Chương trình tiếp tục nhận hồ sơ từ ngày 1/12 đến 31/1/2011.
 
Học bổng này cũng cung cấp bảo hiểm đi lại và y tế, nhưng không hỗ trợ cho người đi cùng hoặc quay trở lại Australia. Bên cạnh các lợi ích về tài chính, Endeavour Executive còn cung cấp mạng lưới hỗ trợ chi tiết trong suốt thời gian nhận học bổng và thành viên của mạng lưới cựu du học sinh.
 
Chương trình học bổng Endeavour Executive cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn cho những người đã có thành tích trong các lĩnh vực kinh doanh, công nghiệp, giáo dục và Chính phủ của những nước tham gia. Học bổng này tập trung vào việc xây dựng các kỹ năng và kiến thức thông qua môi trường làm việc thực sự tại một cơ quan tiếp nhận và không dành cho các nghiên cứu mang tính học thuật đơn thuần.
 
Ứng viên cần phải được cơ quan nơi đang công tác, cơ quan hoặc tổ chức tiếp nhận đề cử. Hoạt động phát triển chuyên môn phải không có mục đích thương mại. Các tổ chức tiếp nhận ứng viên không bao gồm chi nhánh tại Australia. Mỗi cơ quan hoặc tổ chức có thể đề suất không quá 5 ứng viên.
 
Ngoài ra, ứng viên phải là công dân Việt Nam, không sinh sống tại Australia tại thời điểm nộp hồ sơ. Những người có hai quốc tịch trong đó có một quốc tịch Australia hoặc ở Australia không được nộp đơn. Có bằng đại học và ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn hoặc ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đối với các ứng viên chưa có bằng đại học.
 
Ứng viên cần phải thể hiện được trình độ tiếng Anh thông qua một trong các cách sau:
 
- Văn bản tổ chức tiếp nhận về trình độ tiếng Anh của ứng viên phù hợp cho hoạt động phát triển chuyên môn đề ra.
 
- Có bằng đại học học bằng tiếng Anh tại một trong các nước sau: American Samoa, Australia, Canada, Fiji, Ireland, Kenya, New Zealand, Papua New Guinea, Singapore, đảo Solomon, Nam Phi, Anh (bao gồm Bắc Ireland), Mỹ hoặc Zambia.
 
- Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh thi từ ngày 31/12/2008 trở lại đây và đạt một trong các yêu cầu: IELTS - Học thuật (Điểm trung bình 6,5, không có điểm kỹ năng nào dưới 6); TOEFL – Thi trên giấy (PBT) (580 điểm với điểm viết (TWE) 4,5); TOEFL – Thi trên máy tính (CBT) (230 điểm với điểm bài luận 4,5); TOEFL – Thi trên Internet (IBT) (90 điểm với điểm tối thiểu là 22 cho phần viết và không dưới 20 cho các phần khác).
 
Người được học bổng phải bắt đầu chương trình trong năm 2011. Ứng viên đã bắt đầu hoặc dự định bắt đầu chương trình tại đơn vị tiếp nhận vào năm 2010 không hợp lệ để nhận học bổng này.
 
Thông tin chi tiết về chương trình Endeavour tham khảo tại:http://www.endeavour.deewr.gov.au.
 
(Nguồn: Đại sứ quán Australia)
kienthucduhoc Located at 382F1 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.đánh giá bởi 9558 bạn đọc. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)
Khách sạn 3 sao tại Nha Trang