banner top

VISA DU HỌC ÚC : NHỮNG THAY ĐỔI LỚN CÓ LỢI CHO DU HỌC SINH

Có một loạt các thay đổi trong chính sách visa du học Úc sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn chính...

VISA DU HỌC ÚC : NHỮNG THAY ĐỔI LỚN CÓ LỢI CHO DU HỌC SINH

Có một loạt các thay đổi trong chính sách visa du học Úc sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn chính: trước khi kết thúc năm 2011, và đa số các thay đổi ​​còn lại trong thời gian tuyển sinh học kỳ thứ hai vào năm 2012.

Những thay đổi có thể có lợi ích trực tiếp nhất cho bạn bao gồm:

Xoá bỏ Pre-Visa Assessment (PVA) của DIAC chính sách mà hiện đang áp dụng Cấp Đánh giá (AL) 3 và AL 4 sinh viên vào cuối năm 2011

Giảm yêu cầu năng lực tài chính đánh giá AL 3 và AL 4 xin thị thực du học (vào cuối năm 2011)

Đưa ra một tiêu chuẩn nhập cảnh tạm thời xác thực trên tất cả các loại visa để xem xét liệu hoàn cảnh cá nhân của đương đơn có chỉ ra rằng mục tiêu chính của họ là để nghiên cứu, Úc và sau đó trở về nhà hay không (vào cuối năm 2011)

Cho phép thị thực sinh viên được cấp trước 4 tháng trước khi khóa học bắt đầu (trong năm 2012)

Xử lý sắp xếp hợp lý visa cho sinh viên ghi danh vào đại học hoặc các khóa học sau trung học nhất định hơn tại các trường đại học, có nghĩa là họ được đối xử tương tự như đương đơn xin visa AL 1 (trong nửa đầu năm 2012)

kienthucduhoc Located at 382F1 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.đánh giá bởi 9558 bạn đọc. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)
Khách sạn 3 sao tại Nha Trang